Swedsecur pejlar nöjdhet i kundundersökning

Nu genomför Swedsecur en kundundersökning, där både kunder och anställda får ge sin bild av företaget. Undersökningen ska ge bättre kunskap om vilka möjligheter och utmaningar Swedsecur har, och vilket informationsbehov man har att möta.

Undersökningen görs i form av webbenkäter till kunder och anställda, samt djupintervjuer med kunder. Allt för att ta reda på vilka förväntningar kunden har på Swedsecur och hur den anställde vill beskriva kundens, och sin egen, inställning till företaget. Syftet i ett vidare perspektiv är, att fortsätta att utveckla verksamhet och kundrelationer i rätt riktning.

– Det här är ett led i vårt kvalitetsarbete. Syftet är att skaffa kunskap om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, säger Henrik Johansson, vd.
– Vi vill också få en bild av om vi når ut till våra kunder som vi önskar, hur vi kan bli bättre i vår kommunikation.

Behandlas anonymt
Enkäten är anpassad för kund respektive anställd, och tar några minuter att svara på. Det finns både frågor med öppna och fasta svarsalternativ. Svaren behandlas anonymt.
I enkäten som riktar sig till kunder ställs bland annat frågor om varför de väljer Swedsecur och vad som utmärker företaget. Vad kan bi bättre i verksamhet, kundrelation och kommunikation? I enkäten till anställda ställs frågor om exempelvis utveckling av tjänster samt informationsbehov.

Djupintervjuer
Swedsecur anlitar undersökningsföretaget Axánd AB för uppdraget. Undersökningen ger dessutom ett urval kunder möjlighet att delge sina åsikter i så kallat kvalitativa personliga djupintervjuer, över telefon.
Frågorna för att fånga upplevelsen hos dessa kunder är ungefär desamma som i webbenkäten, men alla frågor medger öppna svar. I intervjuerna finns utrymme för fördjupade svar, och att flika in oplanerade följdfrågor.

– Vi hoppas på en bra svarsfrekvens, det är viktigt för att kunna utveckla det vi står för i företaget, säger Henrik Johansson.

Ytterligare information:
Vd Henrik Johansson, 010-510 44 51, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Styrelseordförande Carl Groth, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 0733-81 41 92

 

 

Aktuellt

Vi behöver bli fler, är du vår nya kolle…

12-06-2023 Swedsecur

Swedsecur levererar säkerhetslösningar som hjälper till att säkerställa våra kunders intressen. Vårt åtagande sträcker sig... Läs mer

Äntligen sommar 2023

08-06-2023 Swedsecur AB

Sommar innebär för många även semestertider och sommarlov.. Vi önskar alla en Glad sommar! ☀️☀️☀️   Vår verksamhet... Läs mer

Helsingborgs Lasarett satsar på öppet integrerat säkerhetssystem höjder

Helsingborgs Lasarett satsar på öppet in…

01-12-2021 Swedsecur AB

Helsingborg Lasarett har varit under ombyggnad sedan 2015, ett projekt som även medförde byte till... Läs mer

Certifieringar

certifierad anlaggarfirma inbrottslarm

certifierad anlaggarfirma cctv